sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
Hotline - 0708 333 777

Bê tông chịu lửa - chịu nhiệt

Bê tông chịu nhiệt
Bê tông chịu nhiệt
Bê tông chịu nhiệt
Bê tông chịu nhiệt
Bê tông chịu nhiệt
Bê tông chịu nhiệt

Xi măng chịu lửa - chịu nhiệt

Xi măng chịu lửa
Xi măng chịu lửa
Xi măng chịu nhiệt
Xi măng chịu nhiệt
Xi măng chịu nhiệt CA 50
Xi măng chịu nhiệt CA 50

Gạch chịu lửa - chịu nhiệt

Gạch chịu Axit ( Acid )
Gạch chịu Axit ( Acid )
Gạch chịu lửa cao nhôm
Gạch chịu lửa cao nhôm
Gạch chịu lửa Samot
Gạch chịu lửa Samot
Gạch trang trí
Gạch trang trí
Gạch trang trí
Gạch trang trí
Gạch chịu Acid
Gạch chịu Acid
Gạch chịu lửa Samot
Gạch chịu lửa Samot
Gạch trang trí
Gạch trang trí
Gạch xốp cách nhiệt
Gạch xốp cách nhiệt

Vữa xây chịu lửa

Vữa xây dựng chịu lửa
Vữa xây dựng chịu lửa
Vữa xây dựng chịu lửa
Vữa xây dựng chịu lửa
Vữa chịu lửa Samot
Vữa chịu lửa Samot

Sạn chịu lửa - chịu nhiệt

Sạn chịu nhiệt
Sạn chịu nhiệt
Sạn chịu lửa
Sạn chịu lửa
Sạn chịu nhiệt
Sạn chịu nhiệt

Bột sống, bột chín

Bột cao nhôm
Bột cao nhôm
Bột chín Samot A
Bột chín Samot A
Bột sống MgO
Bột sống MgO

Bông chịu nhiệt dạng cuộn, kiện

Bông cách nhiệt Ceramic
Bông cách nhiệt Ceramic
Bông cách nhiệt Rockwool
Bông cách nhiệt Rockwool
Bông thủy tinh dạng kiện
Bông thủy tinh dạng kiện

Vật liệu chịu lửa khác

Dây Amiang
Dây Amiang
Băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt
Nước Silicat
Nước Silicat

Thi công các loại lò công nghiệp và dân dụng

Lò công nghiệp
Lò công nghiệp
Lò công nghiệp
Lò công nghiệp
Lò công nghiệp
Lò công nghiệp