Vật liệu xây lò hơi

VẬT LIỆU XÂY LÒ HƠI BAO GỒM:  I. Lò hơi ( nồi hơi): Là loại lò nung đốt tạo khí hoặc hơi nước nóng để sấy nguyên, nhiên liệu, thiết bị được khô sạch trước khi đưa vào sử dụng. Vật liệu xây lò hơi bao gồm: Tùy thuộc vào phương pháp, công nghệ đốt nhiên…

Kỹ thuật xây lò hơi

Trước hết chúng ta cần hiểu lò hơi ( nồi hơi) là gì? Lò hơi là loại lò nung đốt tạo khí hoặc hơi nước nóng để sấy nguyên, nhiên liệu, thiết bị được khô sạch trước khi đưa vào sử dụng. Người ta thường dùng những vật liệu nào để Top of Form xây lò…